Crucial BX500 bA�dzie nowym krA?lem budA?etowego segmentu SSD

Crucial BX500 dla tych, dla ktA?rych liczy siA� cena

Od kilku dobrych lat budA?etowa seria dyskA?w Cruciala oznaczona jest symbolem BX. Zazwyczaj najpierw na rynku pojawiajA� siA� nieco wydajniejsze modele z rodziny MX, a kilka miesiA�cy pA?A?niej wA�aA�nie BX. Tak samo jest i tym razem, dyski MX500 sA� juA? na rynku od jakiegoA� czasu i ich ceny juA? teraz sA� bardzo atrakcyjne. W tej chwili Tricorn group share price model o pojemnoA�ci 500 GB moA?na kupiA� juA? za nieco ponad 370 PLN. Seria BX500 ma byA� jeszcze taA�sza.

Na rynek trafiA� trzy modele oferujA�ce pojemnoA�A� 120, 240 i 480 GB. Wszystkie bA�dA� wyposaA?one w kontroler SATA i zamkniA�te w obudowie 2.5 cala. Nie bA�dA� to zatem A?adne demony prA�dkoA�ci, ale ich cena powinna ten niedobA?r zrekompensowaA�. Dyski bazujA� na pamiA�ciach 3D NAND od Microna (TLC) i wspA?A�pracujA� z bliA?ej nieokreA�lonym na ten moment kontrolerem. ZaoferujA� prA�dkoA�A� odczytu na poziomie 540 MB/s oraz zapisu 500 MB/s.

Nie zabrakA�o teA? tutaj wszystkich popularnych technologii takich jak wielostopniowy algorytm sprawdzania integralnoA�ci danych, monitoring temperatury, przyA�pieszenie zapisu przez cache SLC, TRIM oraz oczywiA�cie SMART. TrwaA�oA�A� dyskA?w zostaA�a oceniona na 40 TBW dla modelu o pojemnoA�ci 120 GB, 80 TBW dla 240 GB oraz 120 TBW dla 480 GB, a producent udziela trzyletniej gwarancji (z ograniczeniem do podanych TBW). Jest to raczej standardowa wartoA�A� w tym segmencie rynku.

JeA�li zaA� chodzi o ceny, to w tej chwili w europejskim sklepie Cruciala model 120 GB kosztuje 32 euro, 240 GB – 54 euro, a 480 – 86 euro, ceny uwzglA�dniajA� podatek VAT. NiedA�ugo wszystkie trzy modele powinny trafiA� do polskich sklepA?w, a patrzA�c na ceny modelu MX500, wyglA�da na to, A?e BX500 zdobA�dzie spory kawaA�ek najtaA�szego segmentu. Model o pojemnoA�ci 480 GB powinien kosztowaA� okoA�o 350 PLN.

The post Crucial BX500 bA�dzie nowym krA?lem budA?etowego segmentu SSD appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *