Jak dobrze rozpoczA�A� rok szkolny? Najlepiej z tabletem a�� sprawdA? A�wietnA� ofertA�

WybA?r tabletu nie jest sprawA� prostA� a�� na rynku znajduje siA� sporo urzA�dzeA�, ktA?re oferujA� i duA?e ekrany i dobre podzespoA�y. W przypadku tabletu dla ucznia naleA?y taki zakup rozpatrywaA� nieco inaczej: nie zawsze najlepsze podzespoA�y bA�dA� najlepsze. W ogromnej wiA�kszoA�ci przypadkA?w wystarczy a�zA�redniaka�?, ktA?ry nie nadszarpnie portfela rodzica, rA?wnieA? wtedy, gdy okaA?e siA�, A?e noszony do szkoA�y sprzA�t ulegA�a�� uszkodzeniu. To siA� zdarza i naleA?y mieA� to na uwadze.

SprawdA? ofertA� Plusha a�� tak najwygodniej dobierzesz odpowiedni tablet dla swojego dziecka

Warto zainteresowaA� siA� najnowszA�, elastycznA� ofertA� Plusha – znanego z atrakcyjnych ofert prepaid, w abonamencie za 25 zA�otych miesiA�cznie, w ramach ktA?rej w umowie na czas nieokreA�lony otrzymujecie pakiet 20 GB internetu bez limitu prA�dkoA�ci. Z naszych obserwacji wynika, A?e to caA�kiem odpowiednia wartoA�A� a�� szczegA?lnie, jeA?eli mA?wimy o najmA�odszych. W szkole, gdzie taki uczeA� bA�dzie (mamy nadziejA�) skupiaA� siA� gA�A?wnie na nauce, 20 GB powinno wystarczyA�. Po powrocie do domu i tak podA�A�czy siA� do WiFi, dziA�ki ktA?remu nie bA�dzie nadwyrA�A?aA� swojego pakietu. Co wiA�cej, dostA�pny pakiet internetu wraz ze staA?em klienta roA�nie: co 3, 6 i 12 miesiA�cy trwania umowy. Im dA�uA?ej jesteA�cie w Plushu – tym lepiej! A jeA?eli mimo to zabraknie gigabajtA?w – moA?na aktywowaA� nowA� paczkA� krA?tkim kodem.

Przy okazji, w ofercie Plusha moA?emy dobraA� takA?e urzA�dzenie mobilne. Skoro mA?wimy o uczniach, najlepszym wyborem bA�dzie oczywiA�cie wspomniany wyA?eja�� tablet. UrzA�dzenie uniwersalne, pozwalajA�ce na komfortowe konsumowanie treA�ci, robienie notatek. Po zakupieniu odpowiedniego etui oraz dodatkowej klawiatury A�A�czA�cej siA� ze sprzA�tem za poA�rednictwem interfejsu Bluetooth moA?liwe jest korzystanie z niego podobnie jak z laptopa lub typowej stacji roboczej. Aplikacje dla systemu Android cechujA� siA� przejrzystoA�ciA� i stawiajA� na wygodA� uA?ytkowania oraz sA� na tyle uniwersalne, A?e kaA?dy, a zwA�aszcza obeznana z nowymi technologiami latoroA�l da sobie radA� z ich obsA�uA?eniem.

Jaki powinien byA� tablet dla dziecka?

WybierajA�c odpowiedni tablet dla naszej latoroA�li warto zwrA?ciA� uwagA� na najwaA?niejsze walory uA?ytkowe. Ekran dotykowy jest nie tylko a�znoA�nikiema�? informacji do skonsumowania, ale takA?e podstawowA� metodA� wprowadzania komend. Spora przekA�tna (najlepsza to okoA�o 10 cali), choA� warto Non prescription fluoxetine tutaj nie przesadzaA� – to przewaA?nie atut. DziA�ki temu dziecko moA?e czytaA� podrA�czniki lub oglA�daA� materiaA�y wideo w odpowiedniej jakoA�ci, nie mA�czA�c przy tym oczu od wczytywania siA� w maA�y font.

Istotna jest takA?e pojemnoA�A� sprzA�tu. IloA�A� gigabajtA?w moA?liwych do zagospodarowania danymi zawsze powinna byA� moA?liwie jak najwiA�ksza. JeA?eli wybieramy tablet charakteryzujA�cy siA� niewielkA� iloA�ciA� przestrzeni na dane a�� warto zainwestowaA� w kartA� microSD rozszerzajA�cA� moA?liwoA�ci sprzA�tu.
PodzespoA�y w kontekA�cie tabletu dla dziecka nie sA� absolutnie najwaA?niejsze. WA�aA�ciwie wszystkie sprzA�ty ze a�zA�redniej pA?A�kia�? charakteryzujA� siA� wystarczajA�cymi wartoA�ciami, ktA?re zadowolA� kaA?dego maA�ego uA?ytkownika. WaA?ne jest to, aby taki tablet siA� a�znie zawieszaA�a�? w trakcie prostych czynnoA�ci lub konsumowania treA�ci wideo.

Warto pamiA�taA� takA?e o tym, A?ea�� dzieci czasami nie uwaA?ajA� na urzA�dzenia elektroniczne. KaA?dy taki sprzA�t moA?e ulec zniszczeniu a�� w wyniku zalania, upuszczenia go lub innych wypadkA?w. ZdarzajA� siA� takA?e przypadki zagubienia telefonA?w oraz tabletA?w, a takA?e kradzieA?e. MyA�lA�c o sprzA�cie dla dziecka warto pomyA�leA� o nieco taA�szym, choA� nie gorszym modelu a�� dla a�zspokojua�? naszego sumienia oraz portfela.

Aby nie pakowaA� siA� od razu w zakup drogiego sprzA�tu, warto ponownie sprawdziA�, co Plush ma w zanadrzu. W ramach przedstawionej wyA?ej oferty moA?ecie wybraA� naprawdA� ciekawe urzA�dzenia (sprawdA?cie je tutaj!). My natomiast opiszemy trzy z nich, ktA?re wedA�ug nas sA� absolutnie wystarczajA�ce w kontekA�cie uczniA?w:

Szkolny tablet dla dziecka a�� oto co ma dla Was Plush

Lenovo TAB4 10 moA?e byA� nie tylko doskonaA�ym kompanem dziecka w szkole, ale takA?e centrum multimedialnym dla caA�ej rodziny. SprzA�t moA?e siA� podobaA� a�� producent zadbaA� takA?e o walory estetyczne tego tabletu. SprzA�t charakteryzuje siA� doskonale wywaA?onA� wydajnoA�ciA� podzespoA�A?w, ktA?re stanowiA� duA?A� wartoA�ciA� dodanA� sprzA�tu.

Plush Lenovo TAB4 10

Producent postaraA� siA� jeA?eli chodzi o funkcje przeznaczone typowo dla caA�ych rodzin. Standardem w tablecie Lenovo TAB4 10 jest moA?liwoA�A� stworzenia kilku kont uA?ytkownikA?w chronionych hasA�em. Oznacza to, A?e treA�ci, dokumenty, gry bA�dA� naleA?eA� tylko do osoby, do ktA?rej naleA?y konkretne konto. Warto takA?e zwrA?ciA� uwagA� na doskonaA�y dA?wiA�k bA�dA�cy owocem wspA?A�pracy Lenovo z Dolby. Technologia Atmos pozwala na cieszenie siA� przestrzennym dA?wiA�kiem a�� ze sA�uchawkami lub bez.

Specyfikacja Lenovo TAB4 10:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 425 (czterordzeniowy)
PamiA�A� RAM: 2 GB
PamiA�A� wewnA�trzna: 16 GB (slot na kartA� microSD)
System operacyjny: Android 7.1 Nougat
Ekran: IPS TFT 10.10, 1280 x 800 pikseli
Aparat: tylny 5 MP, przedni 2 MP
Cena w ofercie Plusha: 79 zA�otych na start, nastA�pnie 30 zA�otych miesiA�cznie.

HUAWEI MediaPad T3 10 LTE to doskonaA�y wybA?r dla ucznia. Podobnie jak i poprzedni sprzA�t, Huawei oferuje A�wietnej jakoA�ci ekran IPS HD o przekA�tnej 10 cali, ktA?ry pozwala nie tylko na komfortowe czytanie, ale rA?wnieA? konsumowanie treA�ci wideo. Dodatkowo, warto zwrA?ciA� uwagA� na filtr A�wiatA�a niebieskiego, ktA?ry powoduje, A?e do oczu docierajA� mniejsze iloA�ci szkodliwego, zwA�aszcza w godzinach wieczornych, promieniowania A�wietlnego o barwie zbliA?onej do niebieskiej. DziA�ki temu, moA?ecie byA� pewni, A?e nawet po dA�ugim czasie czytania Wasza latoroA�l zaA�nie bez wiA�kszych przeszkA?d.

Warto zwrA?ciA� uwagA� na odpowiednio wydajnA� bateriA� o pojemnoA�ci 4800 mAh, ktA?ra pozwoli dziecku na dA�ugA� pracA� bez nerwowego oglA�dania siA� za gniazdkiem elektrycznym. Ponadto, moA?liwa jest konfiguracja konta dziecka a�� z rA?A?nymi poziomami dostA�pu. Za pomocA� tej funkcji to rodzic ustala jakie funkcje i treA�ci sA� dostA�pne dla jego pociechy.

Specyfikacja HUAWEI MediaPad T3 10 LTE:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 425 (czterordzeniowy)
PamiA�A� RAM: 2 GB
PamiA�A� wewnA�trzna: 16 GB (slot na kartA� microSD)
System operacyjny: Android 7.0 Nougat
Ekran: IPS 9,6 cala, 1280 x 800 pikseli
Aparat: tylny 5 MP, przedni 2 MP
Cena w ofercie Plusha: 79 zA�otych na start, nastA�pnie 27 zA�otych miesiA�cznie.

HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 to juA? nieco bardziej zaawansowany sprzA�t, ktA?ry da sobie radA� nie tylko w prostych zastosowaniach, ale takA?e zapewni naprawdA� wysoki komfort w trakcie oglA�dania filmA?w, a nawet przy okazji grania w gry 3D. Czysty, ostry obraz zapewniany przez 10-calowy ekran wysokiej jakoA�ci, a takA?e gA�A�boki dA?wiA�k bA�dA�cy owocem wspA?A�pracy Huawei z HARMAN KARDON to wrA�cz gwarant niezapomnianych wraA?eA�.

Warto zwrA?ciA� uwagA� takA?e na bardzo pojemny akumulator 6660 mAh, dla ktA?rego peA�ny dzieA� intensywnej pracy nie bA�dzie A?adnym problemem. Dodatkowo, na straA?y dA�ugiego czasu pracy stoi funkcja Smart Power Saving 5.0 z technologiA� inteligentnego zarzA�dzania energiA�.

Specyfikacja HUAWEI MediaPad M3 10 LITE:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 435 (oA�miordzeniowy)
PamiA�A� RAM: 3 GB
PamiA�A� wewnA�trzna: 32 GB (slot na kartA� microSD)
System operacyjny: Android 7.0 Nougat
Ekran: IPS 10.1 cala, 1200 x 1920 pikseli
Aparat: tylny 8 MP, przedni 8 MP
Cena w ofercie Plusha: 79 zA�otych na start, nastA�pnie 46 zA�otych miesiA�cznie.

To A�wietna oferta na rozpoczA�cie roku szkolnego. Twoje dziecko moA?e mieA� A�wietny tablet w niewielkiej cenie, a Ty – kontrolA� nad kosztami

Oferta prepaid z tabletem dla dziecka to doskonaA�y kompromis miA�dzy potrzebA� posiadania takiego urzA�dzenia, a kontrolA� wydatkA?w. DziA�ki Plushowi moA?ecie mieA� jedno i drugie: pociecha nie nadwyrA�A?y domowego budA?etu i jednoczeA�nie otrzyma doskonaA�y sprzA�t. Rodzice myA�lA�cy o pomocach naukowych (i nie tylko) przed rozpoczA�ciem roku szkolnego powinni mocno zastanowiA� siA� nad takA� ofertA� – szczegA?lnie, A?e zarA?wno pakiety jak i tablety sA� dostA�pne w przystA�pnych cenach.

Tekst powstaA� we wspA?A�pracy z markA� Plush

The post Jak dobrze rozpoczA�A� rok szkolny? Najlepiej z tabletem a�� sprawdA? A�wietnA� ofertA� appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *