Google gromadzi dane o naszej lokalizacji 50 razy na godzinA�. Apple? Znacznie rzadziej

A�ledzenie uA?ytkownikA?w

Te dyskusje wybuchajA� cyklicznie a�� uA?ytkownicy nawet nie prA?bujA� udawaA� zmartwionych czy oburzonych, a media nieustannie roztrzA�sajA� temat. Czasem znajdA� siA� pojedyncze przypadki, na ktA?rych te przewijajA�ce siA� w relacjach wielkie liczby faktycznie zrobiA� wraA?enie a�� jednak nie ma ich specjalnie wiele. I nawet kiedy czytamy, A?e Google szpieguje naszA� lokalizacjA� 340 razy w ciA�gu dnia a�� wielu nic sobie z tego nie robi. Bo przecieA? majA� wyA�A�czone usA�ugi lokalizacyjne, albo… po prostu siA� na to godzA�. Aby oddaA� sprawiedliwoA�A� konkurencji a�� profesor z Uniwersytetu Vanderbilt zbadaA� jak sprawy majA� siA� w przypadku Apple i ich przeglA�darki Safari. Prawdopodobnie wiA�kszoA�A� nie bA�dzie zaskoczona wynikami.A�Ale teA? wielu niespecjalnie chce dociekaA�, skA�d biorA� siA� tak drastyczne rA?A?nice.

google android A�ledzenie uA?ytkownikA?w

Apple dostaje znacznie mniej danych bo… wcale ich nie potrzebuje

Google to firma, ktA?rej dziaA�anie opiera siA� na gromadzeniu danych wszelkiej maA�ci. Regularnie powtarza siA�, A?e ich usA�ugi nie sA� darmowe, a pA�acimy za nie innA� walutA�. Jednak tak dA�ugo, jak ludzie nie widzA� znikajA�cych z portfela zA�otA?wek a�� nie biorA� sobie tego do serca. Profesor Douglass Schmidt zA�Uniwersytetu Vanderbilt postanowiA� zbadaA� jak to wyglA�da w liczbach i… wynik dla wielu moA?e byA� zaskoczeniem.

Google prosi o 10 razy wiA�cej informacji na Cost of amantadine 100 mg nasz temat, niA? robi to Apple. PrzeglA�darka Chrome dziaA�ajA�ca w tle na systemie Android wysyA�a dane o naszej lokalizacji na serwery Google 340 razy w przeciA�gu doby… czyli jakieA� 50 razy wiA�cej, niA? w przypadku uruchomionego na iPhone w tle Safari. SA� to liczby o tyle poraA?ajA�ce, A?e mA?wimy o telefonie, z ktA?rego nie korzystamy a�� wszystko dzieje siA� w tle, bez naszego udziaA�u.

dane zbierane przez google android iphone

WyglA�da to doA�A� nieciekawie a�� ale… tak naprawdA� chyba nie powinniA�my siA� dziwiA�. To waluta, ktA?rA� „pA�acimy” Google za A�wiadczone przez niA� usA�ugi a�� dziA�ki dostA�powi do tych informacji gigant jest w stanie bardziej precyzyjnie dostosowaA� reklamy, ktA?re bA�dziemy widzieA� przeglA�dajA�c internet. A przecieA? to jedno z tych miejsc, z ktA?rych firma czerpie korzyA�ci finansowe. Apple nie zbiera ich w takich iloA�ciach i nie analizuje a�� bo zyski ktA?re pozwoliA�y im zostaA� pierwszA� na A�wiecie firmA� wartA� bilion dolarA?wA�pochodzA� ze sprzedaA?y innych usA�ug, no i a�� oczywiA�cie a�� sprzA�tu, ktA?ry wciA�A? pozostaje gA�A?wnym filarem ich dziaA�alnoA�ci.

Nie ukrywam, A?e osobiA�cie cieszy mnie fakt, A?e coraz wiA�cej mA?wi siA� na temat prywatnoA�ci uA?ytkownikA?w w sieci a�� pod kaA?dym kA�tem. Ostatnio sporo siA� mA?wi o tym w kontekA�cie Google a�� najpierw afera z tym, A?e firma A�ledzi nas nawet wtedy, gdy sobie tego nie A?yczymy a�� a nie dalej niA? wczoraj Kuba pisaA� teA?, A?e tryb incognito nie jest taki bezpieczny, jak wielu mogA�o siA� wydawaA�. Warto edukowaA� i budowaA� A�wiadomoA�A� uA?ytkownikA?w a�� i mam szczerA� nadziejA�, A?e takich badaA� jak te prof. Schmidta bA�dzie wiA�cej!

A?rA?dA�o

The post Google gromadzi dane o naszej lokalizacji 50 razy na godzinA�. Apple? Znacznie rzadziej appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *