NRAM zastA�pi pamiA�A� DRAM? Nanorurki wA�glowe majA� ogromny potencjaA�

PamiA�A� NRAM roadmap

Najnowsza propozycja wychodzi od firmy Nantero, ktA?rA� moA?na porA?wnaA� do Arm’a na rynku pamiA�ci. Nantero nie wprowadza komercyjnie na rynek swoich produktA?w, ktA?re projektuje. To pozostawia swoim klientom, ktA?rzy kupujA� od firmy tylko caA�y „know-how”. W praktyce sprowadza siA� to do sprzedaA?y licencji na wykorzystanie danej technologii, a juA? sposA?b jej implementacji i wykorzystania naleA?y od licencjobiorcy. Podczas konferencji Hot Chips 2018 odbyA�a siA� prezentacja jednego z projektA?w tej spA?A�ki, a mianowicie pamiA�ci NRAM – Nanotube RAM.

NRAM ma papiery aby zastA�piA� DRAM

PamiA�A� NRAM lub inaczej CNT (Carbon NanoTube) wykorzystuje do przechowywania danych, jak sama nazwa wskazuje, nanorurki wA�glowe. SA� one umieszczone pomiA�dzy dwiema elektrodami i w zaleA?noA�ci od swojego stanu, albo sA� poA�A�czone i przewodzA� A�adunek (1), albo nie (0). Ich stan utrzymywany jest dziA�ki oddziaA�ywaniom van der Waalsa, a to oznacza, A?e raz poA�A�czone pozostajA� w takim stanie praktycznie na zawsze. OczywiA�cie do czasu aA? do elektrody ponownie zostanie przyA�oA?ony A�adunek elektrostatyczny.

Taka konstrukcja komA?rki pamiA�ci zapewnia jej ogromnA� trwaA�oA�A�, ktA?rA� Nantero szacuje na okoA�o 10 000 lat w temperaturze pokojowej. Co wiA�cej firma utrzymuje, A?e dane pozostanA� nienaruszone nawet przez 300 lat w temperaturze dochodzA�cej do 300 stopni Celsjusza. To nie wszystko, nanorurki mogA� zmieniaA� swA?j stan praktycznie dowolnA� liczbA� razy. Te pamiA�ci siA� nie zuA?ywajA� jak np. pamiA�ci NAND, ktA?re degradujA� siA� po kaA?dej operacji zapisu. Nantero testowaA�o zachowanie pamiA�ci nawet po 4 miliardach cykli zapisu i kasowania danych i ich parametry pozostaA�y niezmienione.

PamiA�ci NRAM nanotube RAM

Jakby tego byA�o maA�o, to zmiana stanu pamiA�ci i czas dostA�pu do danych sA� na poziomie pamiA�ci DRAM. OpA?A?nienia sA� znacznie mniejsze niA? przy Propranolol over the counter usa pamiA�ciach 3D Xpoint, nie wspominajA�c nawet o NAND. NRAM jest reklamowany jako rozwiA�zanie, ktA?re A�A�czy zalety DRAM i NAND, a jest przy tym taA�sze niA? ten pierwszy typ pamiA�ci. Warto przy tym teA? zaznaczyA�, A?e jest to pamiA�A� nieulotna. Nawet gdy wystA�pi nagA�y brak zasilania, dane nie zostanA� utracone. Dla zwykA�ego uA?ytkownika nie ma to znaczenia, ale w centrach danych, gdzie wykonuje siA� ogromne iloA�ci operacji w pamiA�ci RAM, jest to ogromna zaleta w przypadku jakiekolwiek awarii zasilania.

Klasa pamiA�ci NRAM

Czekamy na komercjalizacjA�

W prezentacji przedstawicieli Nantero wszystko wyglA�da bardzo piA�knie. Obecnie firma testuje takie koA�ci produkowane w wymiarze 28 nm i oferujA�ce pojemnoA�A� 4 Gb (512 MB) dla jednej warstwy, ktA?rych maksymalnie moA?e byA� 4. To jednak dopiero poczA�tek, pamiA�ci NRAM majA� skalowaA� siA� nawet do wymiaru 7 nm i 8 warstw, co w przyszA�oA�ci powinno pozwoliA� znacznie zwiA�kszyA� gA�stoA�A� zapisu danych. Czy na tyle aby taka pamiA�A� zastA�piA�a NAND? Na to pytanie trudno w tej chwili odpowiedzieA�.

PamiA�A� NRAM roadmap

Nantero skA�ania siA� na ten moment bardziej w stronA� uA?ycia swoich pamiA�ci w moduA�ach DDR4 i w przyszA�oA�ci DDR5. Zanim jednak do tego dojdzie, minie zapewne sporo czasu. Podobno w tej chwili licencjA� na tego typu pamiA�A� wykupiA�o Fujitsu i nie jest wykluczone, A?e pokaA?e produkty bazujA�ce na tej technologii juA? w przyszA�ym roku. Bardzo by siA� to przydaA�o patrzA�c na ceny pamiA�ci DRAM. Na slajdach wyglA�da to aA? zbyt piA�knie aby byA�o prawdziwe.

A?rA?dA�o: AnandTech

The post NRAM zastA�pi pamiA�A� DRAM? Nanorurki wA�glowe majA� ogromny potencjaA� appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *