PamiA�ci DRAM to A?yA�a zA�ota. Taniej nie bA�dzie, a wartoA�A� rynku przekroczy 100 mld USD

pamiA�A� komputerowa

SprzedaA? roA�nie przez wysokie ceny

WartoA�A� sprzedaA?y nie mA?wi nam wszystkiego, bo akurat w tym przypadku jej wzrost wynika gA�A?wnie z znacznego wzrostu cen. Tylko w 2017 roku na rynek trafiA�y pamiA�ci Cheap pamelor and warte o 78% wiA�cej niA? rok wczeA�niej. Nie oznacza to jednak, A?e o takA� wartoA�A� zwiA�kszyA�a siA� produkcja. RosA�y ceny i mogliA�my to obserwowaA� np. na podstawie moduA�A?w pamiA�ci DDR4 dla komputerA?w PC. Jednak DRAM to nie tylko komputery, ale rA?wnieA?, a w ostatnim czasie nawet przede wszystkim – smartfony.

W tym roku wartoA�A� sprzedaA?y wedA�ug IC Insight, wzroA�nie o kolejne 39%, co w sumie daje wzrost w ciA�gu dwA?ch lat o ponad 147%. Trudno siA� temu dziwiA�, skoro szacuje siA�, A?e producenci pamiA�ci DRAM operujA� obecnie na marA?ach oscylujA�cych w okolicach 70%. Jak juA? pewnie wiecie z moich poprzednich wpisA?w na ten temat, obecnie trzech najwiA�kszych producentA?w pamiA�ci DRAM (Samsung, SK Hynix i Micron) posiada 95% rynku, wiA�c dokA�adnie wiadomo do kogo te profity trafiajA�.

producenci pamiA�ci DRAM

Sytuacja wydaA�a siA� na tyle podejrzana, A?e chiA�ski regulator rozpoczA�A� dochodzenie, czy aby pomiA�dzy najwiA�kszymi producentami pamiA�ci nie doszA�o do zmowy cenowej. Dla chiA�skiego rynku jest to bardzo istotne, bo wiA�kszoA�A� elektroniki powstaje wA�aA�nie tam i to chiA�scy podwykonawcy kupujA� pamiA�ci od koreaA�skich i amerykaA�skich spA?A�ek. KrA?tko potem czoA�owa trA?jka producentA?w zapowiedziaA�a plany zwiA�kszenia produkcji pamiA�ci, co powinno mieA� miejsce juA? w przyszA�ym roku i moA?e wreszcie spowodowaA� spadek cen.

Procesory juA? nie napA�dzajA� rynku

Do 2016 roku najwiA�kszym segmentem rynku ukA�adA?w scalonych byA�y zazwyczaj mikroprocesory, czyli ukA�ady ktA?re znajdziecie miA�dzy innymi w swoich komputerach czy smartfonach. Od 2017 roku palmA� pierwszeA�stwa przejA�A�y jednak pamiA�ci DRAM i w zaledwie dwa lata osiA�gnA� dwukrotnA� przewagA�. Podczas gdy rynek mikroprocesorA?w uroA�nie zaledwie o 5%, sprzedaA? pamiA�ci DRAM roA�nie o 39% i przekroczy 100 mld USD. Na drugie miejsce wybijajA� siA� natomiast pamiA�ci NAND. To koA�ci stosowane np. w dyskach SSD oraz jako pamiA�A� nieulotna w smartfonach.

pamiA�A� komputerowa

Po raz kolejny potwierdza siA� jak duA?y wpA�yw na nasze A?ycie i ceny poszczegA?lnych komponentA?w ma mobilna rewolucja. Wiele wskazuje teA? na to, A?e nawet jeA�li producenci pamiA�ci zwiA�kszA� swoje moce produkcyjne, to ostatecznie drastycznych obniA?ek i tak moA?emy siA� nie doczekaA�. Za rogiem czeka na nas juA? kolejna rewolucja pod postaciA� sztucznej inteligencji, ktA?ra takA?e jest bardzo pamiA�ciochA�onna.

ChcA� wiA�cej RAMu, co robiA�, jak A?yA�?

SpA?jrzmy prawdzie w oczy, w czasach gdy smartfony z najwyA?szej pA?A�ki majA� juA? 6 czy nawet 8 GB pamiA�ci RAM, karty graficzne kolejne 6, 8 czy 48 GB, to te 4 czy 8 GB w waszych komputerach zaczynajA� wyglA�daA� mizernie. Jednak gdy za zestaw 16 GB pamiA�ci DDR4 trzeba zapA�aciA� tyle co za Core i5-8400, to jakoA� motywacja do rozbudowy czy upgrade’u komputera nieco we mnie opada. JeA�li macie czas to chyba warto poczekaA� na poczA�tek przyszA�ego roku, wtedy nie tylko RAM powinien byA� taA�szy.

The post PamiA�ci DRAM to A?yA�a zA�ota. Taniej nie bA�dzie, a wartoA�A� rynku przekroczy 100 mld USD appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *