480 MB/s z dysku HDD to juA? nie plany, a fakt. Nowe dyski nadchodzA� wielkimi krokami

Ta technologia Methotrexate cost in india nazwana zostaA�a MACH.2 Multi Actuator i jest juA? testowana przez pierwszych klientA?w, ktA?rzy wykorzystujA� dyski z serii Seagate Exos w swoich centrach danych. To jednak nie wszystko, bo Seagate pokazaA� takA?e, A?e udaA�o mu siA� opanowaA� technologiA� HAMR i jest juA? gotowy na jej komercjalizacjA�. To pozwoli na przekroczenie bariery 14 TB i stworzenie jeszcze pojemniejszych dyskA?w w obudowie 3.5 cala.

Seagate MACH.2 Multi Actuator

Na temat technologii „wielosiA�ownika”, czyli Multi Actuator pisaliA�my juA? pod koniec zeszA�ego roku. Wtedy to Seagate zaprezentowaA� A�wiatu dopiero koncepcjA� takiego rozwiA�zania, nad ktA?rym pracowaA� juA? od jakiegoA� czasu. Teraz mamy dziaA�ajA�ce modele dyskA?w z dwoma niezaleA?nymi siA�ownikami, ktA?re przechodzA� ostatnie testy i byA� moA?e nawet w tym roku trafiA� do sklepA?w. A wyglA�da na to, A?e jest na co czekaA�, bo wA�aA�nie tego typu dysk pobiA� w ostatnim czasie rekord prA�dkoA�ci transferu z noA�nika HDD.

Od teraz rekord ten wynosi 480 MB/s i jest to wynik o 60% lepszy niA? wartoA�ci jakie sA� w stanie osiA�gaA� najszybsze dyski typu 15K (talerze krA�cA�ce siA� z prA�dkoA�ciA� 15 000 obrotA?w na minutA�). 480 MB/s to wartoA�A�, ktA?ra zbliA?a taki dysk twardy do moA?liwoA�ci typowego noA�nika SSD z interfejsem SATA. OczywiA�cie HDD nadal bA�dzie odstawaA� pod wzglA�dem czasu dostA�pu do danych, ale wiA�kszy transfer sekwencyjny z pewnoA�ciA� zadowoli wielu amatorA?w pojemnych dyskA?w HDD. To w zasadzie wrA�cz wymA?g przy stale rosnA�cych pojemnoA�ciach i iloA�ciach przetwarzanych danych.

Praca dwA?ch niezaleA?nych siA�ownikA?w, na ktA?rych zamontowane sA� ramiona gA�owic odczytujA�cych jest niemal hipnotyzujA�ca. DziA�ki zastosowaniu tego rozwiA�zania, udaA�o siA� rA?wnieA? niemal dwukrotne zwiA�kszyA� liczbA� operacji jakie moA?e wykonaA� sam dysk (IOPS), wiA�c nie ulega wA�tpliwoA�ci, A?e seria Exos bA�dzie naleA?aA�a do najszybszych dyskA?w HDD dostA�pnych na rynku. Ciekawe co zrobi w takiej sytuacji Western Digital, bo bardzo trudno bA�dzie mu zaproponowaA� rozwiA�zanie o podobnej wydajnoA�ci.A�OsobnA� kwestiA� jest odpowiedA? na pytanie jak bardzo technologia MACH.2 wpA�ynie na trwaA�oA�A� przeciA�tnego dysku twardego. SzczegA?lnie gdy zostanie poA�A�czona z gA�owicami typu HAMR.

HAMR jest juA? gotowe na komercjalizacjA�

HAMR, czyli Heat-Assisted Magnetic Recording to technologia konkurencyjna do MAMR, promowanego przez Western Digital. PomysA� polega na zamontowaniu na gA�owicy miniaturowego lasera, ktA?ry podgrzewa nasz a�zbita�? do temperatury 400-700 stopni Celsjusza. Powoduje to spadek opornoA�ci magnetycznej i umoA?liwia zapisanie danych na mniejszej powierzchni. Problem jednak w tym, A?e czA�ste podgrzewanie talerza do takich temperatur bardzo mocno wpA�ywa na jego trwaA�oA�A�. WyglA�da jednak na to, A?e Seagate poradziA� sobie z wszystkimi problemami.

InA?ynierowie Seagate’a pochwalili siA�, A?e w trakcie swoich testA?w gA�owic typu HAMR udaA�o im siA� osiA�gnA�A� niezawodnoA�A� na znacznie wyA?szym poziomie niA? wymagajA� tego klienci na tego typu dyski. Dyski twarde w centrach danych funkcjonujA� A�rednio okoA�o 5 lat i w tym czasie majA� byA� w stanie zapisaA� okoA�o 3 PB (petabajtA?w) danych. RozkA�adajA�c to rA?wnomiernie na 16-18 gA�owic jakie znajdujA� siA� w przeciA�tnym dysku tego typu, mamy 155-175 TB danych zapisanych w caA�ym swoim A?yciu przez jednA� gA�owicA�.

Seagate w swoim testach technologii HAMR byA� w stanie zapisaA� przez 6000 godzin ciA�gA�ego dziaA�ania ponad 3.2 PB danych, wielokrotnie przewyA?szajA�c wymagania w typowym zastosowaniu. WyglA�da wiA�c na to, A?e i tak technologia jest juA? bardzo blisko komercjalizacji, a gdy to nastA�pi powinniA�my w ciA�gu kilku najbliA?szych lat przekroczyA� barierA� 20 TB na jednym, 3.5 calowym noA�niku. To natomiast powinno pozwoliA� zachowaA� dyskom HDD swojA� przewagA� w koszcie jednego GB pojemnoA�ci w stosunku do pamiA�ci pA?A�przewodnikowych (NAND QLC).

A?rA?dA�o: TechPowerUp

The post 480 MB/s z dysku HDD to juA? nie plany, a fakt. Nowe dyski nadchodzA� wielkimi krokami appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *