Smartwatche mogA� byA� pomocne uzaleA?nionym od narkotykA?w. Czy aby na pewno?

Bodaj najlepiej znanym mechanizmem A�mierci przez substancji psychoaktywnych jest przedawkowanie po okresie odtrucia. Tzw. „zA�oty strzaA�” to przyjA�cie dawki narkotyku (dla uproszczenia zrozumienia mechanizmu skorzystam z heroiny) przekraczajA�cej osobniczo zmiennA� dozA� oznaczajA�cA� A�mierA� dla ustroju. „Opiatowcy”, a zwA�aszcza heroiniA�ci czasami po dramatycznym odtruciu (gdzie przez pewien czas nie przyjmujA� narkotyku, a tolerancja spada) wracajA� do starych dawek, przekraczajA�cych czA�sto podrA�cznikowe wskazujA�ce na takie, ktA?re powodujA� A�mierA� u wiA�kszoA�ci ludzi. Tyle, A?e detox powoduje u nich odwrA?cenie tolerancji i dawka sprzed odtrucia jest dla nich A�miertelna.

Ale heroina i opiaty / opioidy to nie jedyne substancje psychoaktywne, ktA?re zbierajA� A�miertelne A?niwo. Co z kokainA�, ketaminA�, czy ecstasy? NiektA?re uA?ywki sA� w stanie znacznie podnosiA� czA�stotliwoA�A� bicia serca – to niezaprzeczalny fakt. Inne natomiast skutecznie zwalniajA� niektA?re czynnoA�ci ustroju, zmniejszajA� ciA�nienie, tA�tno, wyciszajA� autonomiczny ukA�ad nerwowy. Czy moA?na monitorowaA� ich dziaA�anie za pomocA� szeroko dostA�pnych urzA�dzeA� elektronicznych?

Okazuje siA�, A?e tak. Podobnie robi siA� w Polsce

Tak jak kiedyA� uA?ytkownicy substancji psychoaktywnych „na czuja” okreA�lali ich dziaA�anie (wiA�cej nie biorA�, bo zaraz serce wyskoczy mi z piersi), tak dzisiaj mA�odzi ludzie siA�gajA� po smartwatche, mierzA� tA�tno i oceniajA�, czy to dobry moment na podbicie dziaA�ania konkretnego narkotyku. Jak wynika z moich obserwacji (spojrzaA�em na forum Hyperreala – skA�d niby uA?ytkownicy tego forum wiedzA�, A?e „moje tA�tno spadA�o / zwiA�kszyA�o siA�”?), nie pada jednoznacznie metoda mierzenia pulsu. ByA� moA?e amatorzy substancji psychoaktywnych wykorzystujA� do tego celu palec / stetoskop oraz zegarek, a moA?e w trakcie pomiarA?w posiA�kujA� siA� inteligentnymi zegarkami z czujnikami. Nawet niezwykle tani Mi Band 2 oraz 3 sA� w stanie mierzyA� puls: co prawda warto ich pomiary braA� z pewnym dystansem, aczkolwiek waga ich bA�A�du nie jest ogromna.

narkotyki smartwatch

NiektA?re media zaczA�A�y wspieraA� siA� wpisami internautA?w m. in. z Reddita, ktA?rzy twierdzA�, A?e inteligentne zegarki – mierniki aktywnoA�ci sA� wykorzystywane przez osoby regularnie zaA?ywajA�ce narkotyki. I nie chodzi tutaj tylko o te substancje, ktA?re podnoszA� tA�tno – amatorzy depresantA?w takich jak morfina, heroina, kodeina, oksykodon, hydrokodon (Vicodin) nie tylko w trakcie pisania tzw. „trip raportA?w”, ale i w trakcie codziennych „podrA?A?y” sprawdzajA� swoje funkcje A?yciowe. Czy to dobrze? MogA�oby siA� wydawaA�, A?e tak – fani wysokich lotA?w sA� bardziej A�wiadomi reakcji swojego organizmu i majA� uA?ywki pod kontrolA�.

Ale rzeczywistoA�A� jest nieco bardziej brutalna. Co jeA�li takie zegarki dajA� zA�udne poczucie bezpieczeA�stwa?

„Mam inteligentny zegarek, wiem jakie jest moje tA�tno – nic mi nie bA�dzie”. JuA? pal licho fakt, A?e niektA?re z substancji o ktA?rych mowa w tym tekA�cie wciA�gajA� jak odkurzacz i trudno jest siA� od nich uwolniA�. UzaleA?nienie to ogromna tragedia – nie tylko dla uA?ytkownika substancji psychoaktywnej, ale i jej bliskich. Smartwatche, smartbandy nie sA� jednak najdokA�adniejszymi urzA�dzeniami do pomiaru tA�tna – te rA?wnieA? mogA� siA� pomyliA�. I ostatecznie – nawet posiadanie takiego sprzA�tu nie daje nam peA�nego obrazu na to, co dzieje siA� aktualnie z naszym ciaA�em.

Taki zegarek z pewnoA�ciA� nie pomoA?e osobom, ktA?re przyjA�A�y potA�A?ne dawki narkotykA?w i sA� na dobrej drodze do tego, aby zakoA�czyA� A?ywot. Nie wyobraA?am sobie, by ktoA�, kto wA�aA�nie zaA�adowaA� w kabel „zA�oty strzaA�” byA� w stanie zmierzyA� swoje tA�tno przed tym, jak straci przytomnoA�A�. Nie oceni trzeA?wo swojego stanu zdrowia, nie zaaplikuje sobie odtrutki (naloksonu), „faza” nie skoA�czy siA� dobrze. DopA?ki taki czA�owiek nie otrzyma profesjonalnej pomocy medycznej, jego A?ycie jest zagroA?one.

Jaka jest konkluzja tego artykuA�u? Pomimo trendu, jaki zaczyna siA� wytwarzaA� w specyficznym A�rodowisku osA?b, ktA?re lubiA� raz na jakiA� czas „odlecieA�” (a zatem Erowid, Bluelight, Hyperreal i inne) najlepiej byA�oby powiedzieA�: nie bierzcie wcale. Order biaxin xl online Ale ludzie majA� to do siebie, A?e bardzo chcA� sprA?bowaA� zakazanych owocA?w i bA�dA� to robiA� – niezaleA?nie od tego, czy to bA�dzie zakazane czy teA? nie. Warto jednak postawiA� sprawA� jasno: inteligentne zegarki mogA� byA� co najwyA?ej „ciekawostkA�” w kontekA�cie tego typu pomiarA?w. Harm reduction w zakresie substancji psychoaktywnych nakA�ada pewne obowiA�zki na samych uA?ytkownikA?w narkotykA?w i jeA?eli ta polityka ma siA� udaA� – warto zadbaA� o odpowiedniA� ku temu edukacjA�.

The post Smartwatche mogA� byA� pomocne uzaleA?nionym od narkotykA?w. Czy aby na pewno? appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *