Apple Watch 4: wiA�kszy, z lepszA� bateriA� i pakietem nowoA�ci

apple watch 4

Apple Watch 4: co nowego?

Jak zwykle w przypadku przeciekA?w o ktA?rych sA�yszymy kilka miesiA�cy przed premierA� urzA�dzenia, warto podejA�A� do nich ze sporA� rezerwA� a�� choA� wielokrotnie przekonaliA�my siA� juA?, A?e wiele z nich okazuje siA� znajdowaA� potwierdzenie w rzeczywistoA�ci.A�Ming-Chi Kuo z KGI Securitiesa�� twierdzi, A?e w nowym zegarku Apple doczekamy siA� nareszcie zmian wizualnych a�� sprzA�t miaA�by byA� o 15% wiA�kszy, niA? w poprzednich wersjach. PowiA�kszenie konstrukcji moA?e otworzyA� inA?ynierom drzwi do dopakowania go caA�ym pakietem nowych czujnikA?w oraz, co najwaA?niejsze, wiA�kszA� bateriA�. Ma to duA?o sensu chociaA?by w kontekA�cie kupienia przez Apple w zeszA�ym roku startupu Beddit, ktA?ry zajmuje siA� monitorowaniem snu. Niedawno teA? sA�yszeliA�my o patencie dla Face ID, ktA?re to miaA�oby znaleA?A� siA� w zegarku firmy. MoA?na puA�ciA� wodzA� wyobraA?ni i pofantazjowaA� o tym, na co bA�dzie staA� nowA� wersjA� zegarka od Apple: wideorozmowy? WiA�kszy poziom zabezpieczeA�? A moA?e szykujA� siA� duA?o wiA�ksze nowoA�ci?

Apple Watch 4c zapewne bA�dzie wiA�kszy

Na tA� chwilA� o Serpina cheap Apple Watch 4 moA?na co najwyA?ej rozmawiaA� w kontekA�cie plotek. Pewnie im bliA?ej premiery (a ta, patrzA�c na poprzednie lata a�� prawdopodobnie najbliA?szej jesieni), tym wiA�cej wiarygodnych informacji na jego temat dostaniemy. WiA�kszy model z wiA�kszym pakietem czujnikA?w? BiorA�c pod uwagA� niekoA�czA�ce siA� doniesienia o technologiach skupiajA�cych siA� na zdrowiu ktA?rymi jest zainteresowane Apple a�� wcale by mnie to nie zdziwiA�o.

A?rA?dA�o

The post Apple Watch 4: wiA�kszy, z lepszA� bateriA� i pakietem nowoA�ci appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *