A tak wyglA�da anulowany smartwatch Xbox Watch od Microsoftu

xbox logo

PamiA�tacie jeszcze opaski Microsoft Band?

W paA?dzierniku 2014 roku Microsoft zaprezentowaA� pierwszA� generacjA� opaski BandA�(czytajA� dziA� tamten nagA�A?wek gA�oA�no siA� A�miejA�). W teorii byA�a to na tamtA� chwilA� najciekawsza propozycja dla osA?b aktywnych, poniewaA? zestaw sensorA?w oraz aplikacje mobilne wypadaA�y na kartce najlepiej ze wszystkich. W praktyce okazaA�o siA� jednak, A?e maA�o ktA?ry serwis jest zainteresowany wsparciem dla ekosystemu Band, a sam sprzA�t jest niewygodny, toporny i miewa problemy techniczne. Co prawda rok pA?A?niej pokazano drugA� generacjA�A�Microsoft Band, w ktA?rej wyeliminowano czA�A�A� problemA?w, ale o hicie sprzedaA?owym nie byA�o mowy.

Protoplasta opasek – Xbox Watch

Podwalinami pod obydwa urzA�dzenia byA�o jednak akcesorium, o ktA?rym wspomniaA�em we wstA�pie. Xbox Watch byA� prototypem przygotowanym przez dwa zespoA�y” pracujA�cy nad akcesoriami dla Xboxa oraz rozwijajA�cy Kinecta. WyposaA?ono go w ekran o przekA�tnej 1,5 cala, a opaska byA�a wymienialna. UrzA�dzenie posiadaA�o pulsometr, moduA� GPS oraz aplikacje dedykowane przerA?A?nym aktywnoA�ciom. WyraA?nie widaA�, A?e Cheap sildalist pA?A?niejsze kafelki w Microsoft Band byA�y inspirowane tym interfejsem.

Xbox Watch nigdy nie zagoA�ciA� na rynku i nigdy do tego juA? nie dojdzie. Nie mamy raczej czego A?aA�owaA�, ale dziA�ki opublikowanym przez uA?ytkownika twittera @Hikari Calyxa moA?emy przyjrzeA� mu siA� z bliska. Kategoria tego typu urzA�dzeA� raczej dogorywa, a na czele wciA�A? znajduje siA� niezagroA?ony Apple Watch, ktA?ry wydaje siA� jedynA� prawdziwA� konkurencjA� dla tradycyjnych zegarkA?w w oczach klientA?w.

The post A tak wyglA�da anulowany smartwatch Xbox Watch od Microsoftu appeared first on AntyWeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *